Kódy individuální obuvi (individuálních zdravotnických prostředků)

Prosíme vezměte na vědomí, že podle Zákona 89/2021, § 28 odst. 4 lze poukaz u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení. Děkujeme za pochopení.

Dětská individuální obuv

Kód 4000045 - jednoduchá - úhrada zdravotní pojišťovny 50% na 2 páry / 1 rok do 18 let (včetně).
Kód 4000047 - středně složitá - úhrada zdravotní pojišťovny 90% na 2 páry / 1 rok do 18 let (včetně).
Kód 4000049 - velmi složitá -  úhrada zdravotní pojišťovny 90% na 2 páry / 1 rok do 18 let (včetně).

Dospělá individuální obuv

Kód 4000046 - jednoduchá - úhrada zdravotní pojišťovny 50% na 2 páry / 3 roky od 19 let.
Kód 4000048 - středně složitá - úhrada zdravotní pojišťovny 90% na 2 páry / 3 roky od 19 let.
Kód 4000050 - velmi složitá - úhrada zdravotní pojišťovny 90% na 2 páry / 3 roky od 19 let.

Dospělá i dětská individuální obuv

Kód 4000051 - přímá součást protetického ZP - úhrada zdravotní pojišťovny 99% na 2 páry / 1 rok - nutné schválení revizním lékařem.
Kód 4100006 - úpravy ortopedické obuvi - úhrada 100% na 2 úpravy / 1 rok - nutné schválení revizním lékařem.
Kód 4100007 - opravy terapeutické části ortopedické obuvi - jednoduchá - úhrada 75% - nutné schválení revizním lékařem.

Potřebuji individuální ortopedickou obuv Jak odebrat míry pro individuální obuv

JSME ČLENY SKUPINY REC Group