Číselník dětské ortopedické sériové obuvi (sériových zdravotnických prostředků)

Prosíme vezměte na vědomí, že podle Zákona 89/2021, § 28 odst. 4 lze poukaz u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení. Děkujeme za pochopení.

Číselník kódů SÚKL naší sériové ortopedické obuvi pro děti

Naše společnost má uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, které přispívají dítěti na naši obuv až 1200,60 Kč na jeden pár obuvi a to celkem 2x za jeden rok. Vezměte prosím na vědomí, že poukaz na tuto obuv musí být schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Kód SÚKL Původní kód Název obuvi, typ a velikost Výrobce Příspěvek pojišťovny Předepisující lékaři MFC
5001514 0011571 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011N, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1527,99
5001515 0078853 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011N, VEL. 18-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1400,99
5001516 0011571 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011NV, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1527,99
5001517 0078853 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011NV, VEL. 18-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1400,99
5001518 0011571 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011V, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1527,99
5001519 0078853 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011V, VEL. 18-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1400,99
5001521 0011571 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011S, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1527,99
5001539 0078853 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011S, VEL. 18-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1400,99
5001562 0011571 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011P, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1527,99
5001585 0078853 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011P, VEL. 18-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1400,99
5001587 0011571 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011PV, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1527,99
5001588 0078853 LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011PV, VEL. 18-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1400,99
5001614 0011572 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1610,00
5001615 0078854 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012, VEL.23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1453,99
5001616 0011572 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012V, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1610,00
5001617 0078854 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012V, VEL.23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1453,99
5001618 0011574 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1780,00
5001619 0078856 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1502,99
5001620 0011574 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014V, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1780,00
5001621 0078856 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014V, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1502,99
5001681 0093290 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1651,99
5001759 0093293 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1529,00
5001760 0093290 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018V, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1651,99
5001761 0093293 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018V, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1529,00
5001762 0093291 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019T, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1684,99
5001763 0093294 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019T, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1612,00
5001765 0093291 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019TV, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1684,99
5001767 0093294 CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019TV, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1612,00
5001829 0078858 BABY VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 016N, VEL. 18-22 DZO s.r.o. 1039,00 ORP, ORT, REH 1039,00
5001833 0011573 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1628,00
5001836 0078855 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1472,99
5001839 0011573 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013V, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1628,00
5001843 0078855 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013V, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1472,99
5001879 0011575 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1847,99
5001900 0078857 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1554,99
5001906 0011575 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015V, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1847,99
5001912 0078857 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015V, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1554,99
5001927 0078859 BABY VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 017N, VEL. 18-22 DZO s.r.o. 1074,99 ORP, ORT, REH 1074,99
5001935 0093292 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020T, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1688,99
5001936 0093295 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020T, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1614,99
5001937 0093292 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020TV, VEL. 35-41 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1688,99
5001987 0093295 ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020TV, VEL. 23-34 DZO s.r.o. 1200,60 ORP, ORT, REH 1614,99

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS

Vzhledem k tomu, že naše obuv je registrovaným Zdravotnickým prostředkem a to podle zákona  č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích (pouze do 26.5.2021 s plynulým přechodem k EU Nařízení MDR viz. dále), dále zařazená pod úhradovou skupinou 04.07.02.01 a to podle zákona č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, přílohy oddíl C, tabulka č. 1, spadá naše sériová ortopedická obuv nově také pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, jinak také známé jako Nařízení MDR (Medical Devices Regulation). Pro více informací pokračujte prosím na tuto stránku.

Chci sériovou ortopedickou obuv pro dítě Jak změřit chodidla pro sériovou obuv

JSME ČLENY SKUPINY REC Group