Číselník (CENÍK) dětské ortopedické sériové obuvi (sériových zdravotnických prostředků)

Prosíme vezměte na vědomí, že podle Zákona 89/2021, § 28 odst. 4 lze poukaz u výdejce uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení. Děkujeme za pochopení.

Číselník (CENÍK) kódů SÚKL naší sériové ortopedické obuvi pro děti

Naše společnost má uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, které přispívají dítěti na naši obuv až 1200,60 Kč na jeden pár obuvi a to celkem 2x za jeden rok. Vezměte prosím na vědomí, že poukaz na tuto obuv musí být schválen revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Kód SÚKL Výrobce Název obuvi, typ a velikost Příspěvek pojišťovny Doplatek pacienta Předepisující lékaři MFC
5001514 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011N, VEL. 35-41

1169,28

378,35 ORP, ORT, REH 1547,63
5001515 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011N, VEL. 18-34

1169,28

249,71 ORP, ORT, REH 1418,99
5001516 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011NV, VEL. 35-41 1169,28 378,35 ORP, ORT, REH 1547,63
5001517 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011NV, VEL. 18-34 1169,28 249,71 ORP, ORT, REH 1418,99
5001518 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011V, VEL. 35-41 1169,28 378,35 ORP, ORT, REH 1547,63
5001519 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011V, VEL. 18-34 1169,28 249,71 ORP, ORT, REH 1418,99
5001521 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011S, VEL. 35-41 1169,28 378,35 ORP, ORT, REH 1547,63
5001539 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011S, VEL. 18-34 1169,28 249,71 ORP, ORT, REH 1418,99
5001562 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011P, VEL. 35-41 1169,28 378,35 ORP, ORT, REH 1547,63
5001585 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011P, VEL. 18-34 1169,28 249,71 ORP, ORT, REH 1418,99
5001587 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011PV, VEL. 35-41 1169,28 378,35 ORP, ORT, REH 1547,63
5001588 DZO s.r.o. LETNÍ SANDÁLOVÁ VYCHÁZKOVÁ 011PV, VEL. 18-34 1169,28 249,71 ORP, ORT, REH 1418,99
5001614 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012, VEL. 35-41 1169,28 461,44 ORP, ORT, REH 1630,72
50016150 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012, VEL.23-34 1169,28 303,40 ORP, ORT, REH 1472,68
5001616 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012V, VEL. 35-41 1169,28 461,44 ORP, ORT, REH 1630,72
5001617 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 012V, VEL.23-34 1169,28 303,40 ORP, ORT, REH 1472,68
5001618 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014, VEL. 35-41 1169,28 633,62 ORP, ORT, REH 1802,90
5001619 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014, VEL. 23-34 1169,28 353,03 ORP, ORT, REH 1522,31
5001620 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014V, VEL. 35-41 1169,28 633,62 ORP, ORT, REH 1802,90
5001621 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 014V, VEL. 23-34 1169,28 362,50 ORP, ORT, REH 1522,31
5001681 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018, VEL. 35-41 1169,28 503,95 ORP, ORT, REH 1673,23
5001759 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018, VEL. 23-34 1169,28 379,38 ORP, ORT, REH 1548,66
5001760 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018V, VEL. 35-41 1169,28 503,95 ORP, ORT, REH 1673,23
5001761 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ POLOBOTKA 018V, VEL. 23-34 1169,28 379,38 ORP, ORT, REH 1548,66
5001762 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019T, VEL. 35-41 1169,28 537,37 ORP, ORT, REH 1706,65
5001763 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019T, VEL. 23-34 1169,28 463,45 ORP, ORT, REH 1632,73
5001765 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019TV, VEL. 35-41 1169,28 537,37 ORP, ORT, REH 1706,65
5001767 DZO s.r.o. CELOROČNÍ VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 019TV, VEL. 23-34 1169,28 463,45 ORP, ORT, REH 1632,73
5001829 DZO s.r.o. BABY VYCHÁZKOVÁ-CELOROČNÍ KOTNÍČKOVÁ 016N, VEL. 18-22 1052,36 0 ORP, ORT, REH 1052,36
5001833 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013, VEL. 35-41 1169,28 479,66 ORP, ORT, REH 1648,94
5001836 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013, VEL. 23-34 1169,28 322,64 ORP, ORT, REH 1491,92
5001839 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013V, VEL. 35-41 1169,28 479,66 ORP, ORT, REH 1648,94
5001843 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 013V, VEL. 23-34 1169,28 322,64 ORP, ORT, REH 1491,92
5001879 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015, VEL. 35-41 1169,28 702,47 ORP, ORT, REH 1871,75
5001900 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015, VEL. 23-34 1169,28 405,70 ORP, ORT, REH 1574,98
5001906 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015V, VEL. 35-41 1169,28 702,47 ORP, ORT, REH 1871,75
5001912 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 015V, VEL. 23-34 1169,28 405,70 ORP, ORT, REH

1574,98

5001927 DZO s.r.o. BABY VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 017N, VEL. 18-22 1088,80 0 ORP, ORT, REH 1088,80
5001935 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020T, VEL. 35-41 1169,28 541,42 ORP, ORT, REH 1710,70
5001936 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020T, VEL. 23-34 1169,28 466,48 ORP, ORT, REH 1635,76
5001937 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020TV, VEL. 35-41 1169,28 541,42 ORP, ORT, REH 1710,70
5001987 DZO s.r.o. ZIMNÍ VYCHÁZKOVÁ-ZIMNÍ KOTNÍČKOVÁ 020TV, VEL. 23-34 1169,28 466,48 ORP, ORT, REH 1635,76

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS

Vzhledem k tomu, že naše obuv je registrovaným Zdravotnickým prostředkem a to podle zákona  č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích (pouze do 26.5.2021 s plynulým přechodem k EU Nařízení MDR viz. dále), dále zařazená pod úhradovou skupinou 04.07.02.01 a to podle zákona č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, přílohy oddíl C, tabulka č. 1, spadá naše sériová ortopedická obuv nově také pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, jinak také známé jako Nařízení MDR (Medical Devices Regulation). Pro více informací pokračujte prosím na tuto stránku.

Chci sériovou ortopedickou obuv pro dítě Jak změřit chodidla pro sériovou obuv

JSME ČLENY SKUPINY REC Group