§ Informace o mimosoudním řešení sporů podle Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele - § 14

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv uzavřených spotřebiteli se společností DZO s.r.o., se sídlem U Dvora 1083, 686 05 Uherské Hradiště, je podle Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, § 14, příslušná Česká obchodní inspekce.

Poštovní adresa pro doručování návrhů:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz

Bližší informace včetně formuláře pro podání návrhu lze najít zde:
https://adr.coi.cz/


JSME ČLENY SKUPINY REC Group