⚠ INFORMAČNÍ POVINNOST výrobce Zdravotnických prostředků rizikové třídy I podle Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy

Vážení zákazníci,

prosím věnujte pozornost následujícím informacím, na které naše společnost DZO s.r.o., U Dvora 1083, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 26227754, DIČ: CZ699000013 (spisová značka C 38456/KSBR Krajský soud v Brně) z titulu povinnosti dané zákonem pro výrobce Zdravotnických prostředků, v našem případě Zdravotnických prostředků rizikové třídy I a to podle Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů upozorňuje a žádá Vás tímto, aby jste vzali na vědomí, že:

 • Veškerá individuálně vyráběná ortopedická obuv a sériově vyráběná ortopedická obuv od společnosti DZO s.r.o. je Zdravotnickým prostředkem rizikové třídy I.

 • Použití jakéhokoliv výrobku ze sortimentu společnosti DZO s.r.o. a tedy použití jakéhokoliv našeho Zdravotnického prostředku rizikové třídy I. vždy a bez vyjímky konzultujte se svým lékařem nebo odborným lékařem a této konzultaci dejte vždy přednost před samotným objednáním nebo zakoupením takového výrobku.

 • Důsledně si pročtěte a dodržujte Návod k použití uvedený na tomto webu nebo přiložený k našim výrobkům.

 • Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz).

 • V případě pochybností o vhodnosti obuvi k dalšímu nošení, obraťte se na místo kde jste obuv převzali. V případě pochyb o vhodnosti vybrané obuvi vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu, obraťte se prosím na předepisujícího lékaře.

 • Základní UDI-DI (GMN) pro dětskou sériovou ortopedickou obuv:

  • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - letní sandálová vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200111F9

  • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - BABY vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200333FV

  • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - zimní vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200444G7

  • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - celoroční vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200222FK

 • Splňuje požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami platnými v České republice, jsou to:

  • ČSN P 795600 - Obuv - Požadavky a zkušební metody

  • ČSN 795790 - Obuv - Přijatelné odchylky

 • A zároveň je za běžných a rozumně předvídatelných podmínek užiti bezpečná dle:

  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.

 • Je zdravotně nezávadná a splňuje hygienické požadavky prováděcího právního právního předpisu, tj.:

  • Vyhlášky MZ ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění Vyhlášky MZ ČR č. 521/2005 Sb.

 • Očekávaný klinický přínos ZP: zajištění normálního vývoje skeletu nohy. Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty má použití v rámci prevence zhoršení vad nohou, jejich léčbě a doléčování po operaci. Obuv lze s úspěchem používat k prevenci plochonoží již u nejmenších dětí.


JSME ČLENY SKUPINY REC Group