banner

Zásilkový výdej


Pravidla provozování odběrného místa pro zásilkový výdej zdravotnických prostředků:

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti nový zákon o zdravotnických prostředcích (zákon č. 268/2014 Sb.), který částečně změnil pravidla pro výdej zdravotnických prostředků. Tento zákon mimo jiné umožňuje uskutečňování tzv. zásilkového výdeje, kdy je zdravotnický prostředek vydáván distančně, a to na zvolenou adresu, popř. prostřednictvím odběrného místa.

Odběrné místo je provozovnou (prodejnou zdravotnických prostředků), kde je možné mj. distančně uskutečnit objednávku zdravotnického prostředku, který byl pacientovi předepsán lékařem na poukaz.

Zásilkový výdej:

Zásilkový výdej jako takový s využitím odběrného místa probíhá následovně: Pacient navštíví odběrné místo. Pacient předá poukaz pracovníkovi odběrného místa společně s prohlášením, které obsahuje (identifikaci zvoleného výdejce; objednávku zásilkového výdeje předepsaného zdravotnického prostředku; informaci, že chce zaslat příslušný zdravotnický prostředek na adresu odběrného místa; pověření odběrného místa, aby doručil poukaz výdejci). Pacient může využít telefonické informační služby na tel. +420 577 243 077 (Po - Pá od 8:00 do 15:00) nebo písemné na emailové adrese dzo@dzo.cz, prostřednictvím které obdrží od kvalifikované osoby Bc. Libor Cypris DiS., mobil +420 605 864 096 (ortotik-protetik), informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku. Výdejce pacientovi doručí co nejdříve zdravotnický prostředek na adresu odběrného místa.

Nabídka zdravotnických prostředků:

Katalog dětské ortopedické obuvi

Katalog dospělé ortopedické obuvi

Ceník dětské ortopedické sériové obuvi

Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky a stanovení jejich ceny podléhá vždy odběru konkrétních měr každého pacienta zvlášť.

V případě, že si pacient nepřeje uskutečnit zásilkový výdej výše uvedeným způsobem, může postupovat následovně:

Pacient navštíví webové stránky výdejce, vybere příslušný zdravotnický prostředek a tento si poptá a příp. objedná na základě emailové komunikace na adrese dzo@dzo.cz. V rámci objednávky (pokud se tak rozhodne) uvede doručovací adresu (tou může být jak adresa trvalého bydliště, tak jakákoliv jiná adresa). Pacient odešle poukaz výdejci. Pacient může využít informační služby (telefonická, nebo e-mailová), prostřednictvím které obdrží od kvalifikované osoby (ortotik-protetik) informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku. Výdejce pacientovi doručí co nejdříve zdravotnický prostředek na zvolenou adresu. Zde je však třeba upozornit, že tato forma zásilkového výdeje je spojena s poplatkem za dopravu zdravotnického prostředku ve výši 120,- Kč včetně DPH a dobírečného.

© 2013 - dzo | ortopedická zdravotní obuv • Design web studio dat • html Jakub Jeřábek
Sidebar