banner

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS

Informační povinnost
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě - příloha
Návod na používání, údržbu a ošetřování obuvi
Návod na používání, údržbu a ošetřování obuvi - příloha
Potvrzení o povinnostech
Potvrzení o povinnostech - příloha
GDPR
GDPR - Příloha
Informace o mimosoudním řešení sporů podle Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele - § 14

Vzhledem k tomu, že naše obuv je registrovaným Zdravotnickým prostředkem a to podle zákona  č. 268/2014 Sb., Zákon o zdravotnických prostředcích (pouze do 26.5.2021 s plynulým přechodem k EU Nařízení MDR viz. dále), dále zařazená pod úhradovou skupinou 04.07.02.01 a to podle zákona č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, přílohy oddíl C, tabulka č. 1, spadá naše sériová ortopedická obuv nově také pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, jinak také známé jako Nařízení MDR (Medical Devices Regulation).

Níže uvádíme seznam základních UDI-DI (GMN) a také unikátních GTIN kódů našich Zdravotnických prostředků ke všem našim vzorům, náležícím velikostem a barevným kombinacím:

Základní UDI-DI (GMN) pro dětskou sériovou ortopedickou obuv

 • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - letní sandálová vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200111F9

 • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - BABY vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200333FV

 • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - zimní vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200444G7

 • Dětská ortopedická obuv s pevným vedením paty - celoroční vycházková - základní UDI-DI (GMN): 859405200222FK

Systém automatické identifikace GS1

V tabulce níže naleznete kompletní přehled identifikačních prvků v rámci systému automatické identifikace GS1, složených a k sobě adekvátně přiřazených hodnot sestávajících z veličiny:

 • Vzor obuvi

  • Vel. (velikost obuvi v FR číslování)

   • Varianta obuvi

    • Katalogové číslo varianty

     • Identif. kód (identifikační kód)

      • GS1 ID (0-936)

       • GS1 unikátní / UDI-DI / GTIN

        • GMN

         • Starý kód (VZP)

          • Nový kód (SÚKL)

           • Obchodní název (registrace)

            • Doplněk názvu varianty

Seznam unikátních UDI-DI / GTIN kódů v rámci systému GS1
© 2013 - dzo | ortopedická zdravotní obuv • Design web studio dat • html Jakub Jeřábek
Sidebar